Stamboom van de familie Borkhuis

Jan Klaassen BorkhuisLeeftijd: 75 jaar17461821

Naam
Jan Klaassen Borkhuis
Voornamen
Jan Klaassen
Achternaam
Borkhuis
Geboren tussen april 1746 en mei 1746
Gedoopt 22 mei 1746

Doop van een broerJacob Okkes
19 november 1747 (Leeftijd 19 maanden)

Doop van een broerPeter Okkes
6 augustus 1749 (Leeftijd 3 jaar)

Kerkelijk huwelijkDietje JansBekijk dit gezin
14 juni 1772 (Leeftijd 26 jaar)
Notitie: Op 31 mei en 7 juni wordt het huwelijk afgekondigd in de kerk van Pieterburen/Wierhuizen en op 14 juni 1772 trouwen Jan Klaasen en Dietje Jans in deze kerk.
Notitie: On May 31 and June 7th the mariage was being announced in the church of Pieterburen/Wierhuizen and on June 14 1772 Jan Klaasen and Dietje Jans are married in this church.
WoonplaatsDietje JansBekijk dit gezin
na 15 juni 1772 (Leeftijd 26 jaar)
Notitie: Na hun huwelijk gaan Jan Klaasen en Dietje Jans in Den Andel wonen.
Notitie: After their marriage Jan Klaasen and Dietje Jans move to Den Andel
Geboorte van een zoon
#1
Klaas Jans Borkhuis
1784 (Leeftijd 37 jaar)
Geboorte van een zoon
#2
Jan Jans Borkhuis
8 februari 1786 (Leeftijd 39 jaar)
Geboorte van een zoon
#3
Luitjen Jans Borkhuis
7 januari 1789 (Leeftijd 42 jaar)
Geboorte van een dochter
#4
Ebeltje Jans Borkhuis
24 mei 1791 (Leeftijd 45 jaar)
Tekst:
Deze informatie komt uit de volgende akte: Gemeente: Eenrum Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 20-03-1814
Eigendom
Boerderij te Eenrum / Farmhouse in Eenrum
4 juni 1809 (Leeftijd 63 jaar)
Notitie: Jan Klaasen en Dietje Jans waren in hun tijd rijke mensen. Op 4 juni 1809 kopen ze een grote boerder…
Notitie: Jan Klaasen and Dietje Jans were rich people. On Juni 4th 1809 they buy a large farmhouse in Eenrum …

Overlijden van een zoonKlaas Jans Borkhuis
voor 1811 (Leeftijd 64 jaar)

Beroep
Landbouwer / farmer
20 maart 1814 (Leeftijd 67 jaar)

Tekst:
Uit de huwelijksakte van Wibbe Berents Groen en Ebeltje Jans Borkhuis: Gemeente: Eenrum Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 20-03-1814
Geboorte van een kleindochter
#1
Dietje Wibbes Groen
30 juni 18148:00 (Leeftijd 68 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Geboorte 30-06-1814 Eenrum Kind Dietje Groen Geslacht v Vader Wibbe Berents Groen Moeder Ebeltje Jans Borkhuis Bron Geboorteregister Eenrum 1814 Aktenummer 20
Geboorte van een kleindochter
#2
Elizabeth Wibbes Groen
8 september 18165:00 (Leeftijd 70 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Geboorte 08-09-1816 Eenrum Kind Elizabeth Groen Geslacht v Vader Wibbe Berents Groen Moeder Ebeltje Jans Borkhuis Bron Geboorteregister Eenrum 1816 Aktenummer 44
Overlijden van een echtgenoteDietje Jans
12 januari 1818 (Leeftijd 71 jaar)
Geboorte van een kleindochter
#3
Dietje Luitjens Borkhuis
28 juni 181822:00 (Leeftijd 72 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Geboorte 28-06-1818 Eenrum Kind Dietje Borkhuis Geslacht v Vader Luitje Jans Borkhuis Moeder Maria Derks Groenveld Bron Geboorteregister Eenrum 1818 Aktenummer 40
Geboorte van een kleinzoon
#4
Jan Wibbes Groen
20 augustus 181822:00 (Leeftijd 72 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Geboorte 20-10-1818 Eenrum Kind Jan Groen Geslacht m Vader Wibbe Berents Groen Moeder Ebeltje Jans Borkhuis Bron Geboorteregister Eenrum 1818 Aktenummer 57
Geboorte van een kleindochter
#5
Trientje Luitjens Borkhuis
12 november 1819 (Leeftijd 73 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Geboorte 12-11-1819 Kloosterburen Kind Trientje Borkhuis Geslacht v Vader Luitjen Jans Borkhuis Moeder Maria Jans Bron Geboorteregister Kloosterburen 1819 Aktenummer 39
Geboorte van een kleinzoon
#6
Jan Klaassens Borkhuis
9 januari 182012:00 (Leeftijd 73 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Geboorte 09-01-1820 Eenrum Kind Jan Klaassen Borkhuis Geslacht m Vader Jan Jans Borkhuis Moeder Eilke Alberts Torringa Bron Geboorteregister Eenrum 1820 Aktenummer 2
Overlijden van een zoonJan Jans Borkhuis
10 december 1820 (Leeftijd 74 jaar)
Details citaat: Overlijdensakte
Tekst:
Overlijden 10-12-1820 Eenrum Overledene Jan Jans Borkhuis Geslacht m Leeftijd 33 jaar Geboorteplaats Den Andel Vader Jan Klasen Borkhuis Moeder Dietje Jans Luitjes Bron Overlijdensregister Eenrum 1820 Aktenummer 34
Geboorte van een kleinzoon
#7
Derk Luitjens Borkhuis
25 december 1820 (Leeftijd 74 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Geboorte 25-12-1820 Kloosterburen Kind Derk Borkhuis Geslacht m Vader Luitjen Jans Borkhuis Moeder Maria Derks Bron Geboorteregister Kloosterburen 1820 Aktenummer 46
Overleden 23 mei 1821 (Leeftijd 75 jaar)
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin
vader
moeder
oudere broer
15 maanden
hij zelf
20 maanden
jongere broer
21 maanden
jongere broer
Gezin met Dietje Jans - Bekijk dit gezin
hij zelf
echtgenote
Huwelijk: 14 juni 1772Pieterburen, De Marne, Groningen, Nederland
13 jaar
zoon
2 jaar
zoon
Jan Jans Borkhuis
Geboren: 8 februari 1786 39 31Den Andel, Winsum, Groningen, Nederland
Overleden: 10 december 1820Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland
3 jaar
zoon
2 jaar
dochter

Huwelijk
Op 31 mei en 7 juni wordt het huwelijk afgekondigd in de kerk van Pieterburen/Wierhuizen en op 14 juni 1772 trouwen Jan Klaasen en Dietje Jans in deze kerk.
Huwelijk
On May 31 and June 7th the mariage was being announced in the church of Pieterburen/Wierhuizen and on June 14 1772 Jan Klaasen and Dietje Jans are married in this church.
Woonplaats
Na hun huwelijk gaan Jan Klaasen en Dietje Jans in Den Andel wonen.
Woonplaats
After their marriage Jan Klaasen and Dietje Jans move to Den Andel
Eigendom
Jan Klaasen en Dietje Jans waren in hun tijd rijke mensen. Op 4 juni 1809 kopen ze een grote boerderij te Eenrum met ca. 25 ha. land. ( Eenrumerstreek 1, Eenrum). In 1821 verhuren Jan Klaasen Borkhuis met de erven een tweede boerderij met ca. 20 ha. land. (Molenweg 2, Eenrum). Beide boerderijen bevinden zich ten noordwesten van Eenrum. Deze boerderij werd verhuurd voor een periode van zes jaar voor de prijs van f. 700,- per jaar.
Eigendom
Jan Klaasen and Dietje Jans were rich people. On Juni 4th 1809 they buy a large farmhouse in Eenrum with around 25 hectares of land ( Eenrumerstreek 1, Eenrum). In 1821 Jan Klaassen Borkhuis and heirs lease out a second farm with around 20 hectares of land (Molenweg 2, Eenrum). Both farms are located northwest of Eenrum. This farm was leased for a period of 6 years, for the amount of f. 700,- per year.
Notitie
In 1811 nam Jan Klaasen de naam Borkhuis aan. Claude Pellet Borkhuis in Amerika ( 89 jaar ) wist het volgende te vertellen: The name Borkhuis meant �large house� or �house of bark�. �Groot huis� lijkt aannemelijk daar in Noord-Groningen geen berken groeien. In 1811 Jan Klaassen took on the name Borkhuis. According to Claude Pellet the name Borkhuis meant �large house� or �house of bark�. In this case "large house" looks more likely, as there are no bark in the northern part of Groningen.
Notitie
Note: below is the text (in Dutch) of the decree by Emperor Napoleon, in which all people in the Netherlands are order to take on a surname. In het Paleis van St. Cloud, den 18 Augustus 1811. Napoleon, Keizer der Franschen, Koning van Itali�n, Beschermer van het Rhijnverbond, Bemiddelaar van het Zwitsersch Bondgenootschap. Op het rapport van onzen Groot-Regter Minister van Justitie; Gezien ons Decreet van den 20 July 1808; Onzen Staatsraad gehoord; Hebben wij gedecreteerd en decreteeren het geen volgt: Art 1. De genen onzer onderdanen in de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, welke tot dus verre genen vasten familienaam of voornamen hebben gehadt, zullen gehouden zijn, zodanigen, in den loop van het jaar der bekendmaking van ons tegenwoordig decreet, aan te nemen, en de opgave daarvan te doen aan den ambtenaar van den civielen staat der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn. Art 2. De namen van steden zullen niet toegelaten worden als familie-namen. Als voornamen mogen worden aangenomen dezulke, die bij wet van den II germinal IIde jaar zijn toegestaan. Art 3. De maires, de opneming der inwoners hunner gemeenten doende, zullen gehouden zijn, te onderzoeken en ter kennis van het bestuur te brengen, of dezelve persoonlijk de bij voorgaande artikelen voorgeschreven voorwaarden hebben vervuld. Zij zullen insgelijks gehouden zijn, de genen der inwoners van hunne Gemeenten, die van naam veranderd zijn, zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen van de bovengemelde wet van II Germinal IIde jaar, ter kennis van het bestuur te brengen. Art 4. Van de bepalingen van ons tegenwoordig decreet zullen uitgezonderd zijn dezulken onzer onderdanen van de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, die bekende namen en voornamen hebben, en welke zij bestendig hebben gevoerd, al ware het, dat die namen en voornamen voortkomstig zijn uit die der steden. Art 5. De genen onzer onderdanen, in het voorgaand artikel vermeld, die hunne namen en voornamen willen behouden, zullen desniettemin gehouden zijn, dezelve op te geven, te weten: die, welke in bovengemelde departementen wonen, bij de mairie der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn, en de andere, bij de zoodanige, alwaar zij voornemens zijn, hunne woonstede te vestigen: alles binnen den tijd, in art. 1 vermeld. Art 6. De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien, de grootvader van vaderszijde, verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blijven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zijn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, bij gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in zijne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of bij ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hij nog in leven is, benevens de plaats van zijn verblijf. Art 7. Zij, die de bij het tegenwoordig decreet voorgeschreven formaliteiten, en binnen den daar bij vermelden tijd, niet zullen vervuld hebben, en zij, die, in eenige publieke akte of onderhandsche verbintenis, willekeurig en zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen der wet van den IIden germinal IIde jaar, van naam veranderd zouden zijn, zullen overeenkomstig de wetten gestraft worden. Art 8. Onze grootregter minister van justitie en onze minister van binnenlandsche zaken zijn belast, ieder voor zoo veel hem aangaat, met de uitvoering van het tegenwoordig Decreet, dat in het bulletin der wetten zal worden geplaatst. (get.) NAPOLEON Van wege den Keizer, de Minister Secretaris van Staat, (get.) De Graaf DARU".
GedooptNederlands Hervormde Kerk te Pieterburen / Dutch Reformed Church in PieterburenNederlands Hervormde Kerk te Pieterburen / Dutch Reformed Church in Pieterburen
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 574 × 355 pixels
Bestandsgrootte: 102 KB
GedooptDoopakte Jan Klaassen BorkhuisDoopakte Jan Klaassen Borkhuis
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 1.006 × 140 pixels
Bestandsgrootte: 33 KB
Soort: Document
Details citaat: Doopboek, Kerkelijke gemeente - Pieterburen en Wierhuizen
Tekst:
01240390X0062 (64 van 106)
HuwelijkAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/WierhuizenAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/Wierhuizen
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 866 × 235 pixels
Bestandsgrootte: 40 KB
Soort: Document
EigendomBoerderij te Eenrum / Farmhouse in EenrumBoerderij te Eenrum / Farmhouse in Eenrum
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 582 × 244 pixels
Bestandsgrootte: 50 KB
Soort: Foto
EigendomBoerderij te Eenrum / Farmhouse in EenrumBoerderij te Eenrum / Farmhouse in Eenrum
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 881 × 369 pixels
Bestandsgrootte: 104 KB
BronAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/WierhuizenAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/Wierhuizen
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 866 × 235 pixels
Bestandsgrootte: 40 KB
Soort: Document
BronAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/WierhuizenAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/Wierhuizen
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 866 × 235 pixels
Bestandsgrootte: 40 KB
Soort: Document
BronAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/WierhuizenAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/Wierhuizen
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 866 × 235 pixels
Bestandsgrootte: 40 KB
Soort: Document