Stamboom van de familie Borkhuis

Jan Klaassen BorkhuisAge: 75 years17461821

Name
Jan Klaassen Borkhuis
Given names
Jan Klaassen
Surname
Borkhuis
Birth between April 1746 and May 1746
Christening May 22, 1746

Baptism of a brotherJacob Okkes
November 19, 1747 (Age 19 months)

Baptism of a brotherPeter Okkes
August 6, 1749 (Age 3 years)

Religious marriageDietje JansView this family
June 14, 1772 (Age 26 years)
Note: Op 31 mei en 7 juni wordt het huwelijk afgekondigd in de kerk van Pieterburen/Wierhuizen en op 14 juni 1772 trouwen Jan Klaasen en Dietje Jans in deze kerk.
Note: On May 31 and June 7th the mariage was being announced in the church of Pieterburen/Wierhuizen and on June 14 1772 Jan Klaasen and Dietje Jans are married in this church.
ResidenceDietje JansView this family
after June 15, 1772 (Age 26 years)
Note: Na hun huwelijk gaan Jan Klaasen en Dietje Jans in Den Andel wonen.
Note: After their marriage Jan Klaasen and Dietje Jans move to Den Andel
Birth of a son
#1
Klaas Jans Borkhuis
1784 (Age 37 years)
Birth of a son
#2
Jan Jans Borkhuis
February 8, 1786 (Age 39 years)
Birth of a son
#3
Luitjen Jans Borkhuis
January 7, 1789 (Age 42 years)
Birth of a daughter
#4
Ebeltje Jans Borkhuis
May 24, 1791 (Age 45 years)
Text:
Deze informatie komt uit de volgende akte: Gemeente: Eenrum Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 20-03-1814
Property
Boerderij te Eenrum / Farmhouse in Eenrum
June 4, 1809 (Age 63 years)
Note: Jan Klaasen en Dietje Jans waren in hun tijd rijke mensen. Op 4 juni 1809 kopen ze een grote boerder…
Note: Jan Klaasen and Dietje Jans were rich people. On Juni 4th 1809 they buy a large farmhouse in Eenrum …

Death of a sonKlaas Jans Borkhuis
before 1811 (Age 64 years)

Occupation
Landbouwer / farmer
March 20, 1814 (Age 67 years)

Text:
Uit de huwelijksakte van Wibbe Berents Groen en Ebeltje Jans Borkhuis: Gemeente: Eenrum Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 20-03-1814
Birth of a granddaughter
#1
Dietje Wibbes Groen
June 30, 18148:00 (Age 68 years)
Citation details: Geboorteakte
Text:
Geboorte 30-06-1814 Eenrum Kind Dietje Groen Geslacht v Vader Wibbe Berents Groen Moeder Ebeltje Jans Borkhuis Bron Geboorteregister Eenrum 1814 Aktenummer 20
Birth of a granddaughter
#2
Elizabeth Wibbes Groen
September 8, 18165:00 (Age 70 years)
Citation details: Geboorteakte
Text:
Geboorte 08-09-1816 Eenrum Kind Elizabeth Groen Geslacht v Vader Wibbe Berents Groen Moeder Ebeltje Jans Borkhuis Bron Geboorteregister Eenrum 1816 Aktenummer 44
Death of a wifeDietje Jans
January 12, 1818 (Age 71 years)
Birth of a granddaughter
#3
Dietje Luitjens Borkhuis
June 28, 181822:00 (Age 72 years)
Citation details: Geboorteakte
Text:
Geboorte 28-06-1818 Eenrum Kind Dietje Borkhuis Geslacht v Vader Luitje Jans Borkhuis Moeder Maria Derks Groenveld Bron Geboorteregister Eenrum 1818 Aktenummer 40
Birth of a grandson
#4
Jan Wibbes Groen
August 20, 181822:00 (Age 72 years)
Citation details: Geboorteakte
Text:
Geboorte 20-10-1818 Eenrum Kind Jan Groen Geslacht m Vader Wibbe Berents Groen Moeder Ebeltje Jans Borkhuis Bron Geboorteregister Eenrum 1818 Aktenummer 57
Birth of a granddaughter
#5
Trientje Luitjens Borkhuis
November 12, 1819 (Age 73 years)
Citation details: Geboorteakte
Text:
Geboorte 12-11-1819 Kloosterburen Kind Trientje Borkhuis Geslacht v Vader Luitjen Jans Borkhuis Moeder Maria Jans Bron Geboorteregister Kloosterburen 1819 Aktenummer 39
Birth of a grandson
#6
Jan Klaassens Borkhuis
January 9, 182012:00 (Age 73 years)
Citation details: Geboorteakte
Text:
Geboorte 09-01-1820 Eenrum Kind Jan Klaassen Borkhuis Geslacht m Vader Jan Jans Borkhuis Moeder Eilke Alberts Torringa Bron Geboorteregister Eenrum 1820 Aktenummer 2
Death of a sonJan Jans Borkhuis
December 10, 1820 (Age 74 years)
Citation details: Overlijdensakte
Text:
Overlijden 10-12-1820 Eenrum Overledene Jan Jans Borkhuis Geslacht m Leeftijd 33 jaar Geboorteplaats Den Andel Vader Jan Klasen Borkhuis Moeder Dietje Jans Luitjes Bron Overlijdensregister Eenrum 1820 Aktenummer 34
Birth of a grandson
#7
Derk Luitjens Borkhuis
December 25, 1820 (Age 74 years)
Citation details: Geboorteakte
Text:
Geboorte 25-12-1820 Kloosterburen Kind Derk Borkhuis Geslacht m Vader Luitjen Jans Borkhuis Moeder Maria Derks Bron Geboorteregister Kloosterburen 1820 Aktenummer 46
Death May 23, 1821 (Age 75 years)
Family with parents - View this family
father
mother
elder brother
15 months
himself
20 months
younger brother
21 months
younger brother
Family with Dietje Jans - View this family
himself
wife
Marriage: June 14, 1772Pieterburen, De Marne, Groningen, Nederland
13 years
son
2 years
son
Jan Jans Borkhuis
Birth: February 8, 1786 39 31Den Andel, Winsum, Groningen, Nederland
Death: December 10, 1820Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland
3 years
son
2 years
daughter

Marriage
Op 31 mei en 7 juni wordt het huwelijk afgekondigd in de kerk van Pieterburen/Wierhuizen en op 14 juni 1772 trouwen Jan Klaasen en Dietje Jans in deze kerk.
Marriage
On May 31 and June 7th the mariage was being announced in the church of Pieterburen/Wierhuizen and on June 14 1772 Jan Klaasen and Dietje Jans are married in this church.
Residence
Na hun huwelijk gaan Jan Klaasen en Dietje Jans in Den Andel wonen.
Residence
After their marriage Jan Klaasen and Dietje Jans move to Den Andel
Property
Jan Klaasen en Dietje Jans waren in hun tijd rijke mensen. Op 4 juni 1809 kopen ze een grote boerderij te Eenrum met ca. 25 ha. land. ( Eenrumerstreek 1, Eenrum). In 1821 verhuren Jan Klaasen Borkhuis met de erven een tweede boerderij met ca. 20 ha. land. (Molenweg 2, Eenrum). Beide boerderijen bevinden zich ten noordwesten van Eenrum. Deze boerderij werd verhuurd voor een periode van zes jaar voor de prijs van f. 700,- per jaar.
Property
Jan Klaasen and Dietje Jans were rich people. On Juni 4th 1809 they buy a large farmhouse in Eenrum with around 25 hectares of land ( Eenrumerstreek 1, Eenrum). In 1821 Jan Klaassen Borkhuis and heirs lease out a second farm with around 20 hectares of land (Molenweg 2, Eenrum). Both farms are located northwest of Eenrum. This farm was leased for a period of 6 years, for the amount of f. 700,- per year.
Note
In 1811 nam Jan Klaasen de naam Borkhuis aan. Claude Pellet Borkhuis in Amerika ( 89 jaar ) wist het volgende te vertellen: The name Borkhuis meant �large house� or �house of bark�. �Groot huis� lijkt aannemelijk daar in Noord-Groningen geen berken groeien. In 1811 Jan Klaassen took on the name Borkhuis. According to Claude Pellet the name Borkhuis meant �large house� or �house of bark�. In this case "large house" looks more likely, as there are no bark in the northern part of Groningen.
Note
Note: below is the text (in Dutch) of the decree by Emperor Napoleon, in which all people in the Netherlands are order to take on a surname. In het Paleis van St. Cloud, den 18 Augustus 1811. Napoleon, Keizer der Franschen, Koning van Itali�n, Beschermer van het Rhijnverbond, Bemiddelaar van het Zwitsersch Bondgenootschap. Op het rapport van onzen Groot-Regter Minister van Justitie; Gezien ons Decreet van den 20 July 1808; Onzen Staatsraad gehoord; Hebben wij gedecreteerd en decreteeren het geen volgt: Art 1. De genen onzer onderdanen in de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, welke tot dus verre genen vasten familienaam of voornamen hebben gehadt, zullen gehouden zijn, zodanigen, in den loop van het jaar der bekendmaking van ons tegenwoordig decreet, aan te nemen, en de opgave daarvan te doen aan den ambtenaar van den civielen staat der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn. Art 2. De namen van steden zullen niet toegelaten worden als familie-namen. Als voornamen mogen worden aangenomen dezulke, die bij wet van den II germinal IIde jaar zijn toegestaan. Art 3. De maires, de opneming der inwoners hunner gemeenten doende, zullen gehouden zijn, te onderzoeken en ter kennis van het bestuur te brengen, of dezelve persoonlijk de bij voorgaande artikelen voorgeschreven voorwaarden hebben vervuld. Zij zullen insgelijks gehouden zijn, de genen der inwoners van hunne Gemeenten, die van naam veranderd zijn, zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen van de bovengemelde wet van II Germinal IIde jaar, ter kennis van het bestuur te brengen. Art 4. Van de bepalingen van ons tegenwoordig decreet zullen uitgezonderd zijn dezulken onzer onderdanen van de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, die bekende namen en voornamen hebben, en welke zij bestendig hebben gevoerd, al ware het, dat die namen en voornamen voortkomstig zijn uit die der steden. Art 5. De genen onzer onderdanen, in het voorgaand artikel vermeld, die hunne namen en voornamen willen behouden, zullen desniettemin gehouden zijn, dezelve op te geven, te weten: die, welke in bovengemelde departementen wonen, bij de mairie der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn, en de andere, bij de zoodanige, alwaar zij voornemens zijn, hunne woonstede te vestigen: alles binnen den tijd, in art. 1 vermeld. Art 6. De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien, de grootvader van vaderszijde, verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blijven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zijn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, bij gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in zijne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of bij ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hij nog in leven is, benevens de plaats van zijn verblijf. Art 7. Zij, die de bij het tegenwoordig decreet voorgeschreven formaliteiten, en binnen den daar bij vermelden tijd, niet zullen vervuld hebben, en zij, die, in eenige publieke akte of onderhandsche verbintenis, willekeurig en zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen der wet van den IIden germinal IIde jaar, van naam veranderd zouden zijn, zullen overeenkomstig de wetten gestraft worden. Art 8. Onze grootregter minister van justitie en onze minister van binnenlandsche zaken zijn belast, ieder voor zoo veel hem aangaat, met de uitvoering van het tegenwoordig Decreet, dat in het bulletin der wetten zal worden geplaatst. (get.) NAPOLEON Van wege den Keizer, de Minister Secretaris van Staat, (get.) De Graaf DARU".
ChristeningNederlands Hervormde Kerk te Pieterburen / Dutch Reformed Church in PieterburenNederlands Hervormde Kerk te Pieterburen / Dutch Reformed Church in Pieterburen
Format: image/jpeg
Image dimensions: 574 × 355 pixels
File size: 102 KB
ChristeningDoopakte Jan Klaassen BorkhuisDoopakte Jan Klaassen Borkhuis
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,006 × 140 pixels
File size: 33 KB
Type: Document
Citation details: Doopboek, Kerkelijke gemeente - Pieterburen en Wierhuizen
Text:
01240390X0062 (64 van 106)
MarriageAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/WierhuizenAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/Wierhuizen
Format: image/jpeg
Image dimensions: 866 × 235 pixels
File size: 40 KB
Type: Document
PropertyBoerderij te Eenrum / Farmhouse in EenrumBoerderij te Eenrum / Farmhouse in Eenrum
Format: image/jpeg
Image dimensions: 582 × 244 pixels
File size: 50 KB
Type: Photo
PropertyBoerderij te Eenrum / Farmhouse in EenrumBoerderij te Eenrum / Farmhouse in Eenrum
Format: image/jpeg
Image dimensions: 881 × 369 pixels
File size: 104 KB
SourceAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/WierhuizenAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/Wierhuizen
Format: image/jpeg
Image dimensions: 866 × 235 pixels
File size: 40 KB
Type: Document
SourceAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/WierhuizenAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/Wierhuizen
Format: image/jpeg
Image dimensions: 866 × 235 pixels
File size: 40 KB
Type: Document
SourceAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/WierhuizenAantekening van hun huwelijk in de registers van de kerk van Pieterburen/Wierhuizen / Registration of the marriage in the registers of the church in Pieterburen/Wierhuizen
Format: image/jpeg
Image dimensions: 866 × 235 pixels
File size: 40 KB
Type: Document