Stamboom van de familie Borkhuis

Renske Folkerts DijkstraLeeftijd: 58 jaar18241883

Naam
Renske Folkerts Dijkstra
Voornamen
Renske Folkerts
Achternaam
Dijkstra
Geboren 14 september 1824 46 35
Details citaat: Geboorteakte
Inschrijfdatum in originele bron: 16 september 1824
Tekst:
Eerste deel van de geboorteakte: In het jaar een duizend achthonderd vierentwintig, den zestienden der maand september des nademiddags ten vijf uren, is voor ons Grietman Officier van den Burgelijken Stand der grietenije Oostdongeradeel, profincie Vriesland, gecompareerd Folkert Jans Dijkstra oud zevenenveertig jaren van beroep landbouwer wonende onder Anjum; dewelke ons een kind van het vrouwelijke geslacht heeft voorgesteld op Dinsdag den veertienden dezen maand des morgens ten Vier uren , uit hem Declarant en zijne huisvrouw Tjetske Annes Walda geboren en aan hetwelk hij verklaard heeft den voornaam van Renskje te willen geven.
HuwelijkJan Gooitsens BraaksmaBekijk dit gezin
7 juni 1850 (Leeftijd 25 jaar)
Details citaat: Huwelijksakte
Tekst:
Eerste deel huwelijksakte: In het jaar Een duizend acht honderd en vijftig, den zevenden dag der maand Junij, zijn voor ons jonkheer meester Jan Minnema van Haersma de With, grietman,Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Grieterij Oostdongeradeel Provincie Friesland, gecompareerd: Jan Gooitzens Braaksma, oud zevenendertig jaren, geboren te Paezens, gardenier, wonende aldaar, weduwnaar van Meintje Tjalling Meinsma, overleden te Paezens, meerderjarige zoon van Gooitzen Jans Braaksma, arbeider, wonende te Nijkerk, en van wijlen Sipkje Jans Meindertsma, overleden te Paezens, en Renske Folkerts Dijkstra oud vijfentwintig jaren, geboren te Anjum, dienstmeid, wonende te Paezens, meerderjarige dochter van Folkert Jans Dijkstra, overleden, te Anjum, en van Tjetske Annes Walda, zonder beroep, wonende te Niawier, hierbij tegenwoordig en een mondelinge toestemming tot dit huwelijk gevende.
Geboorte van een zoon
#1
Folkert Braaksma
17 november 1851 (Leeftijd 27 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 96 Aangiftedatum: 17-11-1851 Kind Folkert Braaksma Geslacht: M Geboortedatum: 17-11-1851 Vader Jan Gooitzens Braaksma Moeder Renske Folkerts Dijkstra
Geboorte van een dochter
#2
Tjitske Braaksma
27 augustus 1853 (Leeftijd 28 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 54 Aangiftedatum: 29-08-1853 Kind Tjitske Braaksma Geslacht: V Geboortedatum: 27-08-1853 Vader Jan Gooitzens Braaksma Moeder Renske Folkerts Dijkstra
Geboorte van een dochter
#3
Gooike Braaksma
29 november 1854 (Leeftijd 30 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 85 Aangiftedatum: 30-11-1854 Kind Gooike Braaksma Geslacht: V Geboortedatum: 29-11-1854 Vader Jan Gooitzens Braaksma Moeder Renske Folkerts Dijkstra
Geboorte van een zoon
#4
Folkert Braaksma
27 december 1857 (Leeftijd 33 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 124 Aangiftedatum: 28-12-1857 Kind Folkert Braaksma Geslacht: M Geboortedatum: 27-12-1857 Vader Jan Gooitzens Braaksma Moeder Renske Folkerts Dijkstra
Geboorte van een zoon
#5
Gooitzen Braaksma
23 december 1861 (Leeftijd 37 jaar)
Tekst:
Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 52 Aangiftedatum: 24-12-1861 Kind Gooitzen Braaksma Geslacht: M Geboortedatum: 23-12-1861 Vader Jan Gooitzens Braaksma Moeder Renske Folkerts Dijkstra
Geboorte van een dochter
#6
Dieuke Braaksma
2 juli 1864 (Leeftijd 39 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 48 Aangiftedatum: 04-07-1864 Kind Dieuke Braaksma Geslacht: V Geboortedatum: 02-07-1864 Vader Jan Gooitzens Braaksma Moeder Renske Folkerts Dijkstra
Geboorte van een zoon
#7
Jan Braaksma
2 januari 1866 (Leeftijd 41 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 1 Aangiftedatum: 02-01-1866 Kind Jan Braaksma Geslacht: M Geboortedatum: 02-01-1866 Vader Jan Gooitzens Braaksma Moeder Renske Folkerts Dijkstra
Overlijden van een echtgenootJan Gooitsens Braaksma
25 juli 1876 (Leeftijd 51 jaar)
Details citaat: IIIc.
Details citaat: Overlijdensakte
Tekst:
Toegangnr: 30-26 Inventarisnr: 3020 Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: B 24 Aangiftedatum: 26-07-1876 Overledene Jan Gooitzens Braaksma Geslacht: M Overlijdensdatum: 25-07-1876 Vader Moeder Partner Relatie: gehuwd Nadere informatie Leeftijd: 63 jaar
Overlijden van een broerMenne (Minne) Folkerts Dijkstra
25 augustus 187709:00 (Leeftijd 52 jaar)
Adres: Nummer 250 te of onder Anjum
Details citaat: Overlijdensakte
Inschrijfdatum in originele bron: 27 augustus 1877
Tekst:
Toegangnr: 30-26 Inventarisnr: 3020 Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: B 26 Aangiftedatum: 27-08-1877 Overledene Minne Folkerts Dijkstra Geslacht: M Overlijdensdatum: 25-08-1877 Vader Moeder Partner Relatie: weduwnaar Nadere informatie Leeftijd: 55 jaar
Geboorte van een kleinzoon
#1
Menne Dijkstra
24 juni 1878 (Leeftijd 53 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 48 Aangiftedatum: 24-06-1878 Kind Menne Dijkstra Geslacht: M Geboortedatum: 24-06-1878 Vader Jan Mennes Dijkstra Moeder Gooike Jans Braaksma
Geboorte van een kleindochter
#2
Renske Dijkstra
30 juli 1879 (Leeftijd 54 jaar)
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: B 54 Aangiftedatum: 31-07-1879 Kind Renske Dijkstra Geslacht: V Geboortedatum: 30-07-1879 Vader Jan Minnes Dijkstra Moeder Gooike Jans Braaksma
Geboorte van een kleindochter
#3
Jantje Dijkstra
24 september 1880 (Leeftijd 56 jaar)
Overlijden van een kleindochterJantje Dijkstra
10 oktober 1880 (Leeftijd 56 jaar)
Details citaat: Overlijdensakte
Tekst:
Overlijden 10-10-1880 Niekerk gem. Ulrum Overledene Jantje Dijkstra Geslacht v Leeftijd 16 dagen Geboorteplaats Niekerk gem. Ulrum Vader Jan Mennes Dijkstra Moeder Gooike Braaksma Bron Overlijdensregister Ulrum 1880, Aktenummer 61
Overlijden van een kleindochterRenske Dijkstra
1 maart 1881 (Leeftijd 56 jaar)
Details citaat: Overlijdensakte
Tekst:
Overlijden 01-03-1881 Niekerk gem. Ulrum Overledene Renske Dijkstra Geslacht v Leeftijd 19 maanden Geboorteplaats Anjum Vader Jan Mennes Dijkstra Moeder Gooike Braaksma Bron Overlijdensregister Ulrum 1881 Aktenummer 21
Geboorte van een kleindochter
#4
Renske Dijkstra
mei 1882 (geschat) (Leeftijd 57 jaar)
Overlijden van een kleindochterRenske Dijkstra
21 november 1882 (Leeftijd 58 jaar)
Details citaat: Overlijdensakte
Tekst:
Overlijden 21-11-1882 Ulrum Overledene Renske Dijkstra Geslacht v Leeftijd 6 maanden Geboorteplaats Ulrum Vader Jan Mennes Dijkstra Moeder Gooike Braaksma Bron Overlijdensregister Ulrum 1882 Aktenummer 63
Geboorte van een kleindochter
#5
Renske Dijkstra
11 maart 1883 (Leeftijd 58 jaar)
Overleden 17 juli 1883 (Leeftijd 58 jaar)
Details citaat: Overlijdensakte
Tekst:
Toegangnr: 30-26 Inventarisnr: 3022 Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: A 107 Aangiftedatum: 18-07-1883 Overledene Renskje Folkerts Dijkstra Geslacht: V Overlijdensdatum: 17-07-1883 Relatie: weduwe Nadere informatie Leeftijd: 59 jaar
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin
vader
moeder
Huwelijk: 28 januari 1812Anjum, Dongeradeel, Friesland, Nederland
10 jaar
oudere broer
Menne (Minne) Folkerts Dijkstra
Geboren: 31 maart 1822 44 33Oostdongeradeel, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden: 25 augustus 1877Oostdongeradeel, Dongeradeel, Friesland, Nederland
oudere zus
3 jaar
zij zelf
Gezin met Jan Gooitsens Braaksma - Bekijk dit gezin
echtgenoot
zij zelf
Huwelijk: 7 juni 1850Dongeradeel, Friesland, Nederland
17 maanden
zoon
21 maanden
dochter
15 maanden
dochter
3 jaar
zoon
4 jaar
zoon
3 jaar
dochter
18 maanden
zoon
Jan Gooitsens Braaksma + Meindertje (Meintje) Tjallings Meinsma - Bekijk dit gezin
echtgenoot
echtgenoot’s echtgenote
Huwelijk: 28 mei 1844Dongeradeel, Friesland, Nederland
10 maanden
stiefdochter
Sepkje Braaksma
Geboren: 14 maart 1845 31 29Oostdongeradeel, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden: 22 januari 1937Dantumadeel, Friesland, Nederland
22 maanden
stiefdochter
Aafke Jans Braaksma
Geboren: 8 januari 1847 33 31Oostdongeradeel, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Overleden: 17 april 1888Oostdongeradeel, Dongeradeel, Friesland, Nederland

GeborenTresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Details citaat: Geboorteakte
Inschrijfdatum in originele bron: 16 september 1824
Tekst:
Eerste deel van de geboorteakte: In het jaar een duizend achthonderd vierentwintig, den zestienden der maand september des nademiddags ten vijf uren, is voor ons Grietman Officier van den Burgelijken Stand der grietenije Oostdongeradeel, profincie Vriesland, gecompareerd Folkert Jans Dijkstra oud zevenenveertig jaren van beroep landbouwer wonende onder Anjum; dewelke ons een kind van het vrouwelijke geslacht heeft voorgesteld op Dinsdag den veertienden dezen maand des morgens ten Vier uren , uit hem Declarant en zijne huisvrouw Tjetske Annes Walda geboren en aan hetwelk hij verklaard heeft den voornaam van Renskje te willen geven.
HuwelijkTresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Details citaat: Huwelijksakte
Tekst:
Eerste deel huwelijksakte: In het jaar Een duizend acht honderd en vijftig, den zevenden dag der maand Junij, zijn voor ons jonkheer meester Jan Minnema van Haersma de With, grietman,Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Grieterij Oostdongeradeel Provincie Friesland, gecompareerd: Jan Gooitzens Braaksma, oud zevenendertig jaren, geboren te Paezens, gardenier, wonende aldaar, weduwnaar van Meintje Tjalling Meinsma, overleden te Paezens, meerderjarige zoon van Gooitzen Jans Braaksma, arbeider, wonende te Nijkerk, en van wijlen Sipkje Jans Meindertsma, overleden te Paezens, en Renske Folkerts Dijkstra oud vijfentwintig jaren, geboren te Anjum, dienstmeid, wonende te Paezens, meerderjarige dochter van Folkert Jans Dijkstra, overleden, te Anjum, en van Tjetske Annes Walda, zonder beroep, wonende te Niawier, hierbij tegenwoordig en een mondelinge toestemming tot dit huwelijk gevende.
OverledenTresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Details citaat: Overlijdensakte
Tekst:
Toegangnr: 30-26 Inventarisnr: 3022 Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: A 107 Aangiftedatum: 18-07-1883 Overledene Renskje Folkerts Dijkstra Geslacht: V Overlijdensdatum: 17-07-1883 Relatie: weduwe Nadere informatie Leeftijd: 59 jaar
GeborenGeboorteakte Renskje DijkstraGeboorteakte Renskje Dijkstra
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 1.275 × 1.755 pixels
Bestandsgrootte: 259 KB
Soort: Document
Details citaat: Geboorteakte
Tekst:
Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: A 136 Aangiftedatum: 16-09-1824 Kind Renskje Dijkstra Geslacht: V Geboortedatum: 14-09-1824 Vader Folkert Jans Dijkstra Moeder Tjetske Annes Walda
HuwelijkHuwelijksakte Jan Gooitsens Braaksma en Renske Folkerts Dijkstra, pagina 1Huwelijksakte Jan Gooitsens Braaksma en Renske Folkerts Dijkstra, pagina 1
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 1.275 × 1.755 pixels
Bestandsgrootte: 413 KB
Soort: Document
Huwelijkuwelijksakte Jan Gooitsens Braaksma en Renske Folkerts Dijkstra, pagina 2uwelijksakte Jan Gooitsens Braaksma en Renske Folkerts Dijkstra, pagina 2
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 1.134 × 1.892 pixels
Bestandsgrootte: 375 KB
Soort: Document
OverledenOverlijdensakte Renske Folkerts DijkstraOverlijdensakte Renske Folkerts Dijkstra
Formaat: image/jpeg
Afmetingen afbeelding: 1.120 × 879 pixels
Bestandsgrootte: 250 KB
Soort: Document