Coral Castle

Homestead


Automatische diashow van de foto's op deze pagina


entree entree
de eerste schommelstoel put
hart-tafel Florida - tafel (want in de vorm van de staat Florida)
9 tons poort

Edward Leedskalnin werd geboren in Riga, Letland, op 10 augustus 1887. Toen hij 26 jaar was, stond was hij verloofd met Agnes Scuffs. Agnes was tien jaar jonger dan Ed en werd door hem zijn “Sweet Sixteen” genoemd. Helaas was de liefde niet wederzijds: Agnes verbrak de verloving één dag voor het huwelijk.

Ed vertrok op een zwerftocht, die hem naar Canada, Californie, Texas en uiteindelijk Homestead, Florida leidde. Daar maakte hij zonder machines het Coral Castle (oorspronkelijk genaamd: Rock Gate Park) als monument voor Agnes. Hij gebruikte daarvoor 1.100 ton koraalrots.
Ed woonde van 1918 tot 1936 in Florida City. Toen deze streek te druk voor hem werd, kocht hij tien are grond in Homestead. De volgende drie jaar verhuisde hij het begin van het Coral Castle de tien mijl van Florida City naar Homestead. Hierbij gebruikte hij het chassie van een oude truck waarop twee rails waren gelegd. Met behulp van een tracktor werd een en ander dan verplaatst.Het vreemde is dat veel mensen de gesteenten hebben zien reizen, maar niemand Ed ze heeft op of afladen. Ed was een excentrieke ‘loner’ die het meeste gedurende de nacht deed.
Als hem gevraagd werd hoe hij de blokken verplaatste, zei Ed slechts dat hij de natuurwetten beheerste. Hoe een en ander vervaardigd en geplaatst werd is nog steeds een mysterie.
Ed bleef tot aan zijn dood in 1951 aan zijn droomproject bouwen.

Zie ook: www.coralcastle.com

Key West - Miami Homepage Florida 2004 Miami Beach
© J.A. Borkhuis & P.F. Willems, 2004,