NOTARIANA

1993, Toneelstuk


VIOLETTA'S GENERALE  - JUSTUS VAN OEL

PERSONAGES:
JOHAN: Huisknecht, 50, van mevrouw Violetta Flowers.
VIOLETTA FLOWERS: Oude ster-actrice, 75.
LEON HUNTER: Zwart, Amerikaan, 40, een nieuw aangenomen extra hulp in de huishouding

 

TWEEDE BEDRIJF  (fragment)
Scene 1

Drie weken later. In de dienstruimte schrijft Johan brieven. Leon zit naast hem en leest wat later een script zal blijken te zijn. Hij memoriseert. Af en toe bewegen zijn lippen. In de kamer van Violetta is de NOTARIS op bezoek. Bij haar bed de helft van een luxueus ontbijt. Mooie broodjes. Fruit. Er staat champagne bij. Groot contrast met het eerdere ontbijt.

NOTARIS:
.. verder verklaart meester Van Drielhoven, notaris te Bloemendaal en contractpartij als bedoeld in lid 3 de informatie niet te zullen mededelen aan enige derde en slechts met toestemming van mevrouw D. J. van Ditmars aan die medewerkers die bij contractpartij in dienstbetrekking zijn en die de informatie redelijkerwijs nodig zouden kunnen hebben voor het doeleinde als vermeld in artikel 2. De verplichtingen van contractpartij zijn niet van toepassing indien voorzover contractpartij kan aantonen dat de informatie van algemene bekendheid was respectievelijk is geworden en deze bekendheid niet het gevolg is van enig nalaten van cantractant, of op rechtmatige wijze is meegedeeld aan contractpartij door een derde, de verplichtingen van contractpartij gelden van af datum opmaak van dit contract tot en met van de begrafenis als bedoeld in artikel 4 lid b. Mevrouw D. J.van Ditmars en/of haar erven als bedoeld in artikel 1 verplichten zich om direct na het verstrijken van voornoemde datum binnen veertien dagen kosten en honorarium verminderd met de eerste aanbetaling á contact te voldoen ten kantore van meester Van Drielhoven, notaris als voornoemd..  

De notaris leest zolang als het duren moet en mag van papier de vorige frase. Ziet dan dat Violetta slaapt. De notaris snoept even van de champagnefles. En probeert dan om Violetta wakker te maken.

NOTARIS:
Mevrouw.. mevrouw…

VIOLETTA:
( kraaienlach)

NOTARIS:
Mevrouw?

VIOLETTA:
Neeneenee.. Ik deed alsóf ik sliep…

NOTARIS:
Oh..

VIOLETTA:
En wat deed u?.. En wat deed u, meneer de Notaris?
U las gewoon door.. u las gewoon door!

NOTARIS:
U.. Ik.. U wilt het nog een keer horen, mevrouw?

De notaris is allang blij dat de slok van de champagne onopgemerkt is gebleven.

VIOLETTA:
Ja.

De notaris heeft een enorm aantal papieren. Bladert terug.

VIOLETTA:
Nee natuurlijk niet. Ik sliep niet. U sliep. Dus. Begrafenis. Alleen heren. schouwburg. Voor de dames van de corsettenbrigade. En wat zien ze? De opname van mijn begrafenis. Volstrekte verrassing. En wie komt er dan? De notaris. Maar wat krijgen ze? Niks. En wie krijgt de koffieplantage? De neger. De neger krijgt de plantage. (lacht)

NOTARIS:
………..

VIOLETTA:
Zelf vind ik het nogal geestig.. Alles duidelijk?

NOTARIS:
Ja mevrouw.

VIOLETTA:
Alleraardigst testament, bedankt.

De Notaris geeft Violetta de envelop.

NOTARIS:
En de aanbetaling?

VIOLETTA:
U krijgt uw geld.

NOTARIS:
Graag.

VIOLETTA:
Na de begrafenis. Als u precies gedaan heeft wat ik zeg..

NOTARIS:
Ah..

VIOLETTA:
Waarom zou ik na mijn dood notarissen wel vertrouwen.

Ze raakt even de champagnefles aan maar zet niet door. De notaris haalt opgelucht adem.

VIOLETTA:
U kunt nu afscheid van mij nemen.

NOTARIS:
Dag mevrouw..

VIOLETTA:
Berlijn.. Ko van Dijk.. Ernst Lubitsch.. Alberto Moravia.. Hitchcock.. Moliere.. Goldoni.. met mij sterft een wereld.. en jij, jij komt met ‘’dag mevrouw".. ‘dag mevrouw.."

De notaris wil Violetta om het goed te maken haastig een handkus geven, grijpt haar reumatische rechterhand. Violetta schreeuwt van de pijn. Pas dan ziet de notaris de verkramping. Hij krijgt met Violetta’s andere hand een draai om zijn oren.

VIOLETTA:
Stiekeme drinkers, dat zijn de ergste.

De notaris verlaat haastig de kamer. Violetta doet de envelop met het testament onder haar kussen. En gaat, met twee ontspannen handen eten van de resten van haar ontbijt eten.


copyright: Justus van Oel
zie ook: www.justusvanoel.nl