News
Welkom bij de stamboom van de families Willems en de Rooij
Monday, March 11, 2013 8:15 AM
De informatie op deze pagina is samengesteld met gegevens uit de Burgerlijke Stand zoals deze op het internet (via onder andere Genlias en de Digitale Stamboom) zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens zoals deze binnen de familie bekend zijn. Een aantal gemeenten in Nederland hebben hun Burgerlijke Stand (gedeeltelijk) gepubliceerd, waarbij als eerste de huwelijksakten zijn vrijgegeven. Geboorte- en overlijdensakten zijn merendeels nog niet gepubliceerd. Een groot aantal gezins-gegevens zullen dan ook niet compleet zijn. De gegevens uit de Burgerlijke Stand gaan terug tot rond 1800. Van twee takken, de tak Uijtendaal en de tak Dirven, zijn vroegere gegevens opgenomen. Deze gegevens zijn te danken aan het speurwerk dat deze familie's hebben verricht en op het internet gepubliceerd. Uit hun gegevens zijn de relevante personen/familieverbanden overgenomen. Voor meer gegevens verwijs ik u naar de betreffende websites: Uijtendaal: http://www.advandervelde.nl/ Dirven: http://home.wanadoo.nl/jambastiaanssen/bastiaanssen/bastiaanssen.html en http://home.hetnet.nl/~georgepjm/ De gegevens van de familie Uijtendaal zijn gedeeltelijk ook opgenomen in het boek "Metterwoon in Kennemerland", een uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Afdeling Kennemerland van de Nederlandse Genealogische Vereniging in 1998. Op pagina 255 begint de kwartierstaat van A.M. Uitendaal. Vanaf generatie VII, Matthijs Uijtendaal (pagina 258) tot stamvader Adriaan Uttendael zijn (aanvullende) gegevens hieruit overgenomen. De gemeente Amsterdam heeft nauwelijks gegevens uit haar burgerlijke stand op het internet gepubliceerd. Dit heeft tot gevolg dat naspeuringen naar de tak Willems/Selbach ter plekke moeten gebeuren. Vooralsnog is deze tak slechts tot ongeveer 1860 in kaart gebracht. Indien u gegevens van in leven zijnde personen wilt bekijken, dient u zich aan te melden. De gegevens van overleden personen zijn over het algemeen publiekelijk te bekijken. Aanvullende informatie of aanvullend beeldmateriaal is welkom. Onderaan deze pagina zijn email-adressen te vinden, waarmee u contact kunt opnemen. Update Augustus 2006: goed nieuws! Start invoer gegevens Amsterdam Het Noord-Hollands Archief gaat de huwelijksakten van Amsterdam nader toegankelijk maken over de periode 1811-1932. Dan hebben we het over ongeveer 350.000 akten, een geweldige hoeveelheid! Het invoerwerk dat medio september van start gaat, zal door vrijwilligers gebeuren. (Bron: Genlias - 12 juli 2006) December 2008: De gegevens uit Amsterdam zijn nog steeds niet online, maar gelukkig is tijd gevonden voor een paar bezoekjes aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem, waar ook gegevens uit Amsterdam te vinden zijn. De Willems-voorouders zijn nu bekend tot Pieter Willems, geboren in Amsterdam in 1791. Van zijn vader, Willem Nicolaas Willlems, zijn de doopdatum en de namen van zijn ouders, Cornelis Willems en Barta de Vos bekend. De zijstammen, de broers en zusters van de directe lijn zijn nog niet aangevuld. Januari 2009: Aardig is, dat in de vrouwelijke tak we terug kunnen gaan naar een Waals-Hervormde familie Dausi (in diverse spellingen). Deze tak is tot vader Jeron Dausi (ongeveer 1660) getraceerd. Volg hiervoor het pad: Pieter Willems, in 1815 gehuwd met Jannetje van Leeuwen - Geertruy Plytenaar - Katrina van Sulken - Beeletje Gulijamse - Catrijntje Dausi - Jeron Dausi Februari 2013: Dankzij Ria Hofstee-Kok (die afstamt van een voorkind van Johanna Kok) is de link gelegd tussen Johanna Kok, Trijntje Kok en de familie Kok/Kock uit Uithuizen (Groningen) - weer een paar generaties erbij!
Favorites
Who is online
No signed-in and no anonymous users