De Receptie

Carlton Square Hotel te Haarlem
van 17:00 tot 20:02


Van Carlton tot Carlton

De eerste ontmoeting van bruidegom & bruid vondt plaats in het Carlton Hotel in New York, dus was er geen toepasselijker plek voor de huwelijksreceptie mogelijk dan een ander Carlton Hotel.


FotorEportage Homepage Huwelijk Diner

© J.A. Borkhuis & P.F. Willems, 2002 - 2004