Jan Klaassen Borkhuis, 17461821 (aged 75 years)

Name
Jan Klaassen /Borkhuis/
Given names
Jan Klaassen
Surname
Borkhuis
Birth
Christening
Baptism of a brother
Baptism of a brother
August 6, 1749 (aged 3 years)
Religious marriage
Note: Op 31 mei en 7 juni wordt het huwelijk afgekondigd in de kerk van Pieterburen/Wierhuizen en op 14 juni 1772 trouwen Jan Klaasen en Dietje Jans in deze kerk.
Note: On May 31 and June 7th the mariage was being announced in the church of Pieterburen/Wierhuizen and on June 14 1772 Jan Klaasen and Dietje Jans are married in this church.
Family residence
Note: Na hun huwelijk gaan Jan Klaasen en Dietje Jans in Den Andel wonen.
Note: After their marriage Jan Klaasen and Dietje Jans move to Den Andel
Birth of a son
Birth of a son
Birth of a son
Birth of a daughter
Text:

Deze informatie komt uit de volgende akte:
Gemeente: Eenrum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 20-03-1814

Property
Boerderij te Eenrum / Farmhouse in Eenrum
June 4, 1809 (aged 63 years)
Note: Jan Klaasen en Dietje Jans waren in hun tijd rijke mensen. Op 4 juni 1809 kopen ze een grote boerderij te Eenrum met ca. 25 ha. land. ( Eenrumerstreek 1, Eenrum).

Jan Klaasen en Dietje Jans waren in hun tijd rijke mensen. Op 4 juni 1809 kopen ze een grote boerderij te Eenrum met ca. 25 ha. land. ( Eenrumerstreek 1, Eenrum).

In 1821 verhuren Jan Klaasen Borkhuis met de erven een tweede boerderij met ca. 20 ha. land. (Molenweg 2, Eenrum).
Beide boerderijen bevinden zich ten noordwesten van Eenrum.

Deze boerderij werd verhuurd voor een periode van zes jaar voor de prijs van f. 700,- per jaar.

Note: Jan Klaasen and Dietje Jans were rich people. On Juni 4th 1809 they buy a large farmhouse in Eenrum with around 25 hectares of land ( Eenrumerstreek 1, Eenrum).

Jan Klaasen and Dietje Jans were rich people. On Juni 4th 1809 they buy a large farmhouse in Eenrum with around 25 hectares of land ( Eenrumerstreek 1, Eenrum).

In 1821 Jan Klaassen Borkhuis and heirs lease out a second farm with around 20 hectares of land (Molenweg 2, Eenrum).
Both farms are located northwest of Eenrum.

This farm was leased for a period of 6 years, for the amount of f. 700,- per year.

Death of a son
before 1811 (aged 64 years)
Occupation
Landbouwer / farmer
March 20, 1814 (aged 67 years)
Text:

Uit de huwelijksakte van Wibbe Berents Groen en Ebeltje Jans Borkhuis:
Gemeente: Eenrum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 20-03-1814

Birth of a granddaughter
Citation details: Geboorteakte
Text:

Geboorte 30-06-1814 Eenrum

Kind Dietje Groen
Geslacht v

Vader Wibbe Berents Groen
Moeder Ebeltje Jans Borkhuis

Bron Geboorteregister Eenrum 1814
Aktenummer 20

Birth of a granddaughter
Citation details: Geboorteakte
Text:

Geboorte 08-09-1816 Eenrum

Kind Elizabeth Groen
Geslacht v

Vader Wibbe Berents Groen
Moeder Ebeltje Jans Borkhuis

Bron Geboorteregister Eenrum 1816
Aktenummer 44

Death of a wife
Birth of a granddaughter
Citation details: Geboorteakte
Text:

Geboorte 28-06-1818 Eenrum

Kind Dietje Borkhuis
Geslacht v

Vader Luitje Jans Borkhuis
Moeder Maria Derks Groenveld

Bron Geboorteregister Eenrum 1818
Aktenummer 40

Birth of a grandson
Citation details: Geboorteakte
Text:

Geboorte 20-10-1818 Eenrum

Kind Jan Groen
Geslacht m

Vader Wibbe Berents Groen
Moeder Ebeltje Jans Borkhuis

Bron Geboorteregister Eenrum 1818
Aktenummer 57

Birth of a granddaughter
Citation details: Geboorteakte
Text:

Geboorte 12-11-1819 Kloosterburen

Kind Trientje Borkhuis
Geslacht v

Vader Luitjen Jans Borkhuis
Moeder Maria Jans

Bron Geboorteregister Kloosterburen 1819
Aktenummer 39

Birth of a grandson
Citation details: Geboorteakte
Text:

Geboorte 09-01-1820 Eenrum

Kind Jan Klaassen Borkhuis
Geslacht m

Vader Jan Jans Borkhuis
Moeder Eilke Alberts Torringa

Bron Geboorteregister Eenrum 1820
Aktenummer 2

Death of a son
Citation details: Overlijdensakte
Text:

Overlijden 10-12-1820 Eenrum

Overledene Jan Jans Borkhuis
Geslacht m
Leeftijd 33 jaar
Geboorteplaats Den Andel

Vader Jan Klasen Borkhuis
Moeder Dietje Jans Luitjes

Bron Overlijdensregister Eenrum 1820
Aktenummer 34

Birth of a grandson
Citation details: Geboorteakte
Text:

Geboorte 25-12-1820 Kloosterburen

Kind Derk Borkhuis
Geslacht m

Vader Luitjen Jans Borkhuis
Moeder Maria Derks

Bron Geboorteregister Kloosterburen 1820
Aktenummer 46

Death
Family with parents
father
mother
brother
16 months
himself
17461821
Birth: between April 1746 and May 1746 Wierhuizen, De Marne, Groningen, Nederland
Death: May 23, 1821Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland
20 months
brother
21 months
brother
Family with Dietje Jans
himself
17461821
Birth: between April 1746 and May 1746 Wierhuizen, De Marne, Groningen, Nederland
Death: May 23, 1821Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland
wife
17551818
Birth: about 1755Vierhuizen, De Marne, Groningen, Nederland
Death: January 12, 1818Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland
Religious marriage Religious marriageJune 14, 1772Pieterburen, De Marne, Groningen, Nederland
13 years
son
17841811
Birth: 1784 37 29 Den Andel, Winsum, Groningen, Nederland
Death: before 1811
2 years
son
17861820
Birth: February 8, 1786 39 31 Den Andel, Winsum, Groningen, Nederland
Death: December 10, 1820Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland
3 years
son
17891832
Birth: January 7, 1789 42 34 Den Andel, Winsum, Groningen, Nederland
Death: August 7, 1832Kloosterburen, De Marne, Groningen, Nederland
2 years
daughter
17911863
Birth: May 24, 1791 45 36 Den Andel, Winsum, Groningen, Nederland
Death: January 14, 1863Eenrum, De Marne, Groningen, Nederland
Religious marriage

Op 31 mei en 7 juni wordt het huwelijk afgekondigd in de kerk van Pieterburen/Wierhuizen en op 14 juni 1772 trouwen Jan Klaasen en Dietje Jans in deze kerk.

On May 31 and June 7th the mariage was being announced in the church of Pieterburen/Wierhuizen and on June 14 1772 Jan Klaasen and Dietje Jans are married in this church.

Family residence

Na hun huwelijk gaan Jan Klaasen en Dietje Jans in Den Andel wonen.

After their marriage Jan Klaasen and Dietje Jans move to Den Andel

Property

Jan Klaasen en Dietje Jans waren in hun tijd rijke mensen. Op 4 juni 1809 kopen ze een grote boerderij te Eenrum met ca. 25 ha. land. ( Eenrumerstreek 1, Eenrum).

In 1821 verhuren Jan Klaasen Borkhuis met de erven een tweede boerderij met ca. 20 ha. land. (Molenweg 2, Eenrum).
Beide boerderijen bevinden zich ten noordwesten van Eenrum.

Deze boerderij werd verhuurd voor een periode van zes jaar voor de prijs van f. 700,- per jaar.

Jan Klaasen and Dietje Jans were rich people. On Juni 4th 1809 they buy a large farmhouse in Eenrum with around 25 hectares of land ( Eenrumerstreek 1, Eenrum).

In 1821 Jan Klaassen Borkhuis and heirs lease out a second farm with around 20 hectares of land (Molenweg 2, Eenrum).
Both farms are located northwest of Eenrum.

This farm was leased for a period of 6 years, for the amount of f. 700,- per year.

Note

In 1811 nam Jan Klaasen de naam Borkhuis aan.

Claude Pellet Borkhuis in Amerika ( 89 jaar ) wist het volgende te vertellen:
The name Borkhuis meant �large house� or �house of bark�.
�Groot huis� lijkt aannemelijk daar in Noord-Groningen geen berken groeien.

In 1811 Jan Klaassen took on the name Borkhuis.
According to Claude Pellet the name Borkhuis meant �large house� or �house of bark�.
In this case "large house" looks more likely, as there are no bark in the northern part of Groningen.

Note

Note: below is the text (in Dutch) of the decree by Emperor Napoleon, in which all people in the Netherlands are order to take on a surname.

In het Paleis van St. Cloud, den 18 Augustus 1811.

Napoleon, Keizer der Franschen, Koning van Itali�n, Beschermer van het Rhijnverbond, Bemiddelaar van het Zwitsersch Bondgenootschap.

Op het rapport van onzen Groot-Regter Minister van Justitie;
Gezien ons Decreet van den 20 July 1808;
Onzen Staatsraad gehoord;
Hebben wij gedecreteerd en decreteeren het geen volgt:

Art 1. De genen onzer onderdanen in de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, welke tot dus verre genen vasten familienaam of voornamen hebben gehadt, zullen gehouden zijn, zodanigen, in den loop van het jaar der bekendmaking van ons tegenwoordig decreet, aan te nemen, en de opgave daarvan te doen aan den ambtenaar van den civielen staat der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn.

Art 2. De namen van steden zullen niet toegelaten worden als familie-namen. Als voornamen mogen worden aangenomen dezulke, die bij wet van den II germinal IIde jaar zijn toegestaan.

Art 3. De maires, de opneming der inwoners hunner gemeenten doende, zullen gehouden zijn, te onderzoeken en ter kennis van het bestuur te brengen, of dezelve persoonlijk de bij voorgaande artikelen voorgeschreven voorwaarden hebben vervuld. Zij zullen insgelijks gehouden zijn, de genen der inwoners van hunne Gemeenten, die van naam veranderd zijn, zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen van de bovengemelde wet van II Germinal IIde jaar, ter kennis van het bestuur te brengen.

Art 4. Van de bepalingen van ons tegenwoordig decreet zullen uitgezonderd zijn dezulken onzer onderdanen van de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, die bekende namen en voornamen hebben, en welke zij bestendig hebben gevoerd, al ware het, dat die namen en voornamen voortkomstig zijn uit die der steden.

Art 5. De genen onzer onderdanen, in het voorgaand artikel vermeld, die hunne namen en voornamen willen behouden, zullen desniettemin gehouden zijn, dezelve op te geven, te weten: die, welke in bovengemelde departementen wonen, bij de mairie der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn, en de andere, bij de zoodanige, alwaar zij voornemens zijn, hunne woonstede te vestigen: alles binnen den tijd, in art. 1 vermeld.

Art 6. De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien, de grootvader van vaderszijde, verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blijven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zijn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, bij gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in zijne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of bij ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hij nog in leven is, benevens de plaats van zijn verblijf.

Art 7. Zij, die de bij het tegenwoordig decreet voorgeschreven formaliteiten, en binnen den daar bij vermelden tijd, niet zullen vervuld hebben, en zij, die, in eenige publieke akte of onderhandsche verbintenis, willekeurig en zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen der wet van den IIden germinal IIde jaar, van naam veranderd zouden zijn, zullen overeenkomstig de wetten gestraft worden.

Art 8. Onze grootregter minister van justitie en onze minister van binnenlandsche zaken zijn belast, ieder voor zoo veel hem aangaat, met de uitvoering van het tegenwoordig Decreet, dat in het bulletin der wetten zal worden geplaatst.

(get.) NAPOLEON
Van wege den Keizer,
de Minister Secretaris van Staat,
(get.) De Graaf DARU".